نصب و راه اندازی

نصبِ آسانسور شما با توجه به برنامه‌ریزی، تجربه و دانش عمیق ما در صنعت، ساده و آسان خواهد بود! ما برای نصب آسانسورها، مطابق با کلیه‌ی استانداردهای روز دنیا سندیکای آسانسور و پله برقی ایران عمل کرده و دارای گواهینامه‌ی معتبر در این حوزه هستیم.