بازسازی و اورهال

بازسازی آسانسورهای قدیمی، فرسوده، از رده خارج و یا آسانسورهایی که از لحاظ ترافیک (شامل ظرفیت و سرعت، و …) پاسخگوی نیاز کاربران نیست از دیگر خدمات طوس لیفت می باشد.

بازسازی یا نوسازی آسانسور به علل و عوامل گوناگونی وابسته است:

زیباسازی و مدرنیزه کردن تزیینات داخلی کابین آسانسور و دربها و شاسی های احضار بیرون کابین آسانسور در طبقات
کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری آسانسور پس از اجرای بازسازی یا نوسازی
انطباق کل مجموعه با مفاد استاندارد چه از لحاظ آسانسور و چه از لحاظ ساختمانی
ارتقاء پارامترهای ترافیکی آسانسور و سازگاری این پارامترها با نیاز کاربران ساکن در مجموعه ساختمان (از جمله سرعت، ظرفیت، الگوریتم پاسخ دهی به احضارها و…….)
نوسازی ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش امکانات آسانسور
خرابیهای متعدد آسانسور و عدم قابلیت رفع خطا بدون تغییرات اساسی
افزایش ضریب امنیت و ایمنی با اجرای تعویض و نوسازی کامل قطعات فرسوده و غیر قابل استفاده
افزایش کیفیت حرکت از جمله نرمی جرکت و حذف تکانه های بی مورد کابین آسانسور
کاهش سر و صدای ناشی از حرکت آسانسور چه در موتورخانه و چه در طبقات
استفاده از تمامی ظرفیتهای چاه آسانسور و افزایش ظرفیت کابین آسانسور
کاهش مصرف انرژی و هزینه های برق مصرفی آسانسور